Shopping Cart 0 items - $0.00 0
Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Giun tròn

Giun tròn là một nhóm động vật trong trong phạm vi môi trường rộng lớn và cực khó để có thể phân biệt sự khác nhau. Hiện tại có khoảng 28.000 loài được mô tả kỹ và trong số này thì có tới 16.000 loài là ký sinh. Trong Thế Giới Động Vật thì có tới 1 triệu loài Giun Tròn được thống kê, chúng đều có đặc điểm là hệ thống tiêu hóa nằm ở 2 đầu.

No results

We're sorry, but your query did not match

Can't find what you need? Take a moment and do a search below or start from our homepage.