Shopping Cart 0 items - $0.00 0
Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Tag: Ăn thực vật

Động vật ăn thực vật là động vật sống dựa vào việc ăn các nguồn thức ăn từ thực vật. Hebivory là một hình thức tiêu thụ, trong đó một sinh vật chủ yếu ăn sinh vật tự dưỡng ví dụ như thực vật, tảo và vi khuẩn quang hợp. Hebivory thường dùng để chỉ các động vật ăn thực vật; nấm, vi khuẩn, sinh vật đơn bào ăn các loài thực vật sống được gọi là vi sinh vật gây bệnh ở thực vật, các vi khuẩn sống trên các loài thực vật chết được gọi là hoại sinh. Các loài thực vật ra hoa hút dinh dưỡng từ các loài thực vật sống được gọi là ký sinh thực vật.