Shopping Cart 0 items - $0.00 0
Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Tag: Khủng long hông thằn lằn

Theo Thegioidongvat.Co tìm hiểu, khủng long hông thằn lằn là một trong 2 phân nhóm cơ bản của khủng long bao gồm Saurischia (‘hông thằn lằn’) phân biệt với Ornithischia (‘hông chim’). Chúng được phân loại dựa vào cấu trúc hông đặc trưng của mình.

Xương mu của Saurischia thì hướng về phía trước, trong khi khung chậu của Ornithischia được sắp xếp với xương mu hướng về phía sau, song song với đốt háng, thông thường với một mấu hướng về phía trước, tạo thành một cấu trúc bốn chĩa.