Shopping Cart 0 items - $0.00 0
Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Thú nuôi trong nhà

Thú nuôi trong nhà là những loài động vật đã được thuần hóa hoặc bán thuần hóa bởi con người. Chúng cơ bản là hiền lành và gần như là vô hại với con người cũng như các loài khác.