Shopping Cart 0 items - $0.00 0
Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Chân đầu

Động vật chân đầu là một lớp động vật thân mềm, hiện tại chỉ có 2 phân lớp tồn tại duy nhất trong thế giới các loài động vật là mực ống, bạch tuộc và mực nang. Trong quá trình tiến hóa, vỏ của chúng đã bị tiêu biến.