Shopping Cart 0 items - $0.00 0
Shopping Cart 0 items - $0.00 0

San hô

Lớp San Hô hay Anthozoa được chia thành hai phụ lớp Octocorallia và Hexacorallia. Trong thế giới động vật

Hexacorallia là các loài tạo rạn san hô quan trọng như san hô cứng (Scleractinia), Actiniaria và các họ hàng của nó Ceriantharia, và Zoantharia. Các nghiên cứu di truyền về ribosomal DNA cho thấy Ceriantharia là một nhóm đơn ngành và là nhóm cổ nhất hoặc nhánh cơ sở trong số các bộ.

Octocorallia bao gồm Pennatulacea, san hô mềm (Alcyonacea), và san hô lam (Helioporacea). Gorgonian là một phần của Alcyonacea và chúng từng được chia thành các bộ riêng biệt.