Cá là những loài động vật sống dưới nước (bao gồm sông, hồ, ao, đại dương…), tính đến nay có khoảng 32.000 loài khác nhau và chúng trở thành loài đa dạng nhất trong số các loài động vật dây sống được tìm thấy. Chúng được phân vào ngành động vật có dây sống và là loài động vật máu lạnh trong thế giới các loài động vật