Hình nhện

Lớp Hình nhện là một lớp động vật chân khớp, bao gồm những loài động vật có 8 chân đốt. Phần lớn các loài động vật trong lớp này đều sống tại đất liền chỉ có một số ít sống trong môi trường nước ngọt và đại dương. Theo thống kê số lượng loài hình nhện đang tồn tại thì có hơn 10.000 loài bao gồm Nhện, bọ cạp, bọ ve….