Shopping Cart 0 items - $0.00 0
Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Lưỡng cư

Động vật lưỡng cư là những loài có xương sống và thuộc dòng động vật máu lạnh. Những loài lưỡng cư đều phải trải qua quá trình chuyển đổi từ ấu trùng dưới nước tới dạng trưởng thành có phổi thở không khí. Da được dùng như cơ quan hô hấp phụ, một số loài kỳ giông và ếch thiếu phổi thì việc hô hấp phụ thuộc hoàn toàn vào da.