Nhiều chân

Động vật nhiều chân là những giống loài thuộc ngành chân khớp, tính đến hiện nay đã có khoảng 13.000 loài được phát hiện tồn tại và tất cả đều sống trên cạn trong thế giới động vật tự nhiên.