Shopping Cart 0 items - $0.00 0
Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Giun đốt

Ngành Giun Đốt có tên khoa học là Annelida, một ngành động vật lớn tổng hợp các loài động vật có cơ thể được phân thành đốt. Đại diện cho ngành này thì chúng ta có thể biết tới 2 loài là giun đất và đỉa. Trong Thế Giới Các Loài Động Vật thì người ta đã phát hiện, thống kê và mô tả được khoảng 15.000 loài khác nhau. Chúng sống chủ yếu trong các môi trường ẩm ướt như đất, nước ngọt và nhiều hơn ở các đại dương (Ví dụ như loài Giun Nhiều Tơ)