Shopping Cart 0 items - $0.00 0
Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Côn trùng

Côn trùng (Sâu bọ) là những loài động vật thuộc ngành không xương sống, chúng thuộc chủng loại động vật đa dạng về số loài và số lượng lớn nhất hành tinh này. Theo thống kê thì hiện tại có hơn 10 triệu loài tồn tại trong thế giới động vật, chúng có thể sống ở phần lớn các môi trường từ đất liền cho tới các đại dương.