Shopping Cart 0 items - $0.00 0
Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Chân khớp

Động Vật Chân Khớp còn gọi là Động Vật Chân Đốt là những loài động vật không có xương sống, có một bộ xương ngoài (bộ xương vĩnh viễn), một cơ thể chia đốt và những đốt phụ. Có khoảng hơn 1.170.000 loài được thống kê, chiếm 80% tất cả các sinh vật được tìm thấy trong thế giới động vật