Shopping Cart 0 items - $0.00 0
Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Chân khớp

Động Vật Chân Khớp còn gọi là Động Vật Chân Đốt là những loài động vật không có xương sống, có một bộ xương ngoài (bộ xương vĩnh viễn), một cơ thể chia đốt và những đốt phụ. Có khoảng hơn 1.170.000 loài được thống kê, chiếm 80% tất cả các sinh vật được tìm thấy trong thế giới động vật

dế mèn

Dế mèn và 10+ thông tin thú vị có thể bạn chưa biết

Dế mèn thuộc họ côn trùng, có quan hệ gần gũi với châu chấu, cào cào và muỗm; cơ thể hình trụ, đầu tròn và cặp râu dài. Dế mèn sinh trưởng nhanh, hiện phân bố rộng khắp ở hầu hết các nước trên thế giới, nhiều nhất ở các nước nhiệt đới và gần xích đạo.

Châu Chấu Và 10+ Điều Thú Vị Nhất Định Phải Khám Phá

Châu chấu là một phân bộ chứa các côn trùng ăn lá, thuộc bộ cánh thẳng, đầu tròn, thân mập, nhảy giỏi và đặc biệt ăn hại cây xanh. Khi di chuyển, chúng có thể bò bằng cả 3 đôi chân trên cây, nhảy từ cây này sang cây khác bằng đôi chân sau hoặc nhảy rồi bay lên không trung bằng cánh.