Thân mềm

Ngành Thân Mềm hay còn gọi là nhuyễn thể hay thân nhuyễn là một ngành trong phân loại sinh học bao gồm các loài động vật có cơ thể mềm có thể có vỏ đá vôi bảo vệ. Tùy vào môi trường sống, cách sống mà các loài này có thể có cấu tạo cơ thể thay đổi phù hợp.