Shopping Cart 0 items - $0.00 0
Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Động vật nguy hiểm

Động vật nguy hiểm dùng để chỉ những loài động vật có khả năng gây hại tới tính mạng của loài khác trong thế giới động vật, đặc biệt ở đây là “con người”. Những loài động vật nguy hiểm này có thể tấn công và ăn thịt kẻ bị săn. Chúng vô cùng hung hãn và khả năng phản kháng gây hại rất cao.