Giun vòi

Ngành Giun Vòi là những nhóm động vật có phần vòi nằm trong bao vòi có dịch. Phần cơ quan đặc biệt này có thể linh hoạt trong việc thu vào hoặc phóng ra, sự phát triển của nó hoàn toàn độc lập. Trong Thế Giới Động Vật, người ta đã phát hiện có khoảng hơn 900 loài khác nhau thuộc ngành này, chúng sống chủ yếu trong môi trường biển và bùn cát khu vực ven bờ biển ôn đới và một số nhỏ thì sống ở khu vực nước ngọt, trên cạn.