Shopping Cart 0 items - $0.00 0
Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Tag: Cá voi

Cá voi là tên dùng chung để chỉ cho nhiều loài động vật thuộc bộ cá voi. Bộ này không bao gồm các loài cá heo mà chủ yếu sẽ là Cá voi trắng, cá nhà táng, cá voi xanh, cá voi lưng gù….. Chúng là những loài động vật có vú to lớn nhất đại dương và thuộc những chủng loài sống lâu nhất trong thế giới động vật muôn loài