Shopping Cart 0 items - $0.00 0
Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Tag: Khủng long hông chim

Theo Thegioidongvat.Co tìm hiểu, khủng long hông chim là một trong 2 phân nhóm cơ bản của khủng long bao gồm Saurischia (‘hông thằn lằn‘) phân biệt với Ornithischia (‘hông chim’). Chúng được phân loại dựa vào cấu trúc hông đặc trưng của mình.

Xương mu của Ornithischia hướng xuống dưới về phía đuôi, song song với đốt háng – một mỏm xương hướng về phía trước để nâng đỡ phần bụng. Điều này tạo nên một cấu trúc xương chậu bốn hướng.