Nếu bạn chưa biết thì cứ 1 phút sẽ có 2 loài động vật trên hành tinh bị biến mất hoặc tiến hóa. Và một sồi loài sẽ tự cơ cấu loài cũ để tạo ra loài mới. Đây là một thông tin rất sốc với nhiều người, tuy nhiên nó là sự thật.

Theo một thống kê của các tổ chức nghiên cứu về môi trường trên thế giới, những loài sinh vật hiện có trên trái đất chỉ còn chiếm 2% so với khi sự sống xuất hiện, tức là 98% các loài sinh vật đã bị tuyệt chủng qua các thời kỳ.

https://www.facebook.com/TheGioiDongVat.Co/videos/137049443632756/

Khám phá: 25 loài động vật đã tuyệt chủng có vẻ ngoài kì quặc nhất

Leave a comment