Bên cạnh một số cái tên cực kỳ nổi tiếng như : Bạo chúa long (T.rex) , Tam giác long (Triceratops), Quái dị long (Allosaurus) hay Thương long (Mosasaurus) thì đây là mình sưu tầm thêm tên hán việt của một số loài khủng long kém tiếng hơn được tổng hợp trong quyển sách “ thử tài tìm kiếm : khủng long “ do nhà xuất bản Dân Trí phát hành vào năm 2017 :

 • Lương long ( Diplodocus )
 • Tượng thụ long ( Dryosaurus )
 • Đinh trạng long ( Kentrosaurus )
 • Quật hạp long ( Scaphognathus )
 • Thị điểu long ( Ornitholestes )
 • Viên đỉnh long ( Camarasaurus )
 • Mỹ hạp long ( Compsonathus )
 • Giác tị long ( Ceratosaurus )
 • Loan long ( Camptosaurus )
 • Dực thủ long ( Pterodactylus )
 • Linh đạo long ( Velociraptor )
 • Uyển long ( Brachiosaurus )
 • Khoát xỉ long ( Diadectes )
 • Dị xỉ long ( Dimetrodon )
 • Kết tiết long ( Nodosaurus )
 • Thích thuẫn giác long ( Styracosaurus )
 • Nguyên long ( Protorosaurus )
 • Cơ long ( Edaphosaurus )
 • Nam thập tự long ( Staurikosaurus )
 • Khang cốt long ( Coelophysis )
 • Bản long ( Plateosaurus )
 • Bội thiên dực long ( Peteinosaurus )
 • Không vĩ long ( Coelurus )
 • Kiếm long ( Stegosaurus )
 • Mê hoặc long ( Apatosaurus )
 • Đinh trạng long ( Kentrosaurus )
 • Thuỷ tổ điểu ( Archaeopteryx )
 • Tự kê long ( Gallimimus )
 • Nghĩ điểu long ( Avimimus )
 • Bình đầu long ( Homalocephale )
 • Nguyên giác long ( Protoceratops )
 • Đặc bạo long ( Tarbosaurus )
 • Anh vũ chuỷ long ( Pstittacosaurus )
 • Tự đà long ( Struthiomimus )
 • Khủng trảo long ( Deinonychus )
 • Nga mi long ( Omeisaurus )
 • Mã môn khê long ( Mamenchisaurus )
 • Tiểu long ( Xiaosaurus )
 • Hoạt xỉ long ( Liopleurodon )
 • Man long ( Torvosaurus )
 • Khôi long ( Corythosaurus )
 • Cầm long ( Iguanodon )
 • Hào dũng long ( Ouranosaurus )
 • Lựu long ( Tylosaurus )
 • Bạc phiến long ( Elasmosaurus )
 • Ngưu long ăn thịt ( Carnotaurus )
 • Cự thú long phương nam ( Giganotosaurus )
 • Thương xỉ long ( Troodon )
 • Liêm đao long ( Therizinosaurus )
 • Thiên nga long ( Olorotitan )

Mặc dù sách tên là khủng Long nhưng vẫn có những thông tin về những loài vật cổ đại trước thời kỳ khủng Long và của kỷ băng hà nữa nhé. Mọi người ai biết thêm tên của loài nào nữa thì hãy bổ sung nhé.
Hình chụp là một trang trong quyển sách trên.

Leave a comment