Không thể nhớ bao nhiêu lần tôi đã nghe người ta nói rằng “Thuyết tiến hoá không thể đúng bởi vì, nếu nó là sự thật, tại sao vượn vẫn còn tồn tại? Tại sao tất cả chúng không tiến hóa thành người?

Tuy nhiên, sự phản đối này là một hiểu lầm cơ bản về cách thức mà tiến hóa hoạt động. Trước khi tôi giải thích, hãy để tôi làm rõ một vài điều. Đầu tiên, con người không chỉ tiến hóa từ vượn ; mà con người là một loài vượn.

Một con vượn được định nghĩa là một catarrhine (Từ chung chỉ các loài thuộc tiểu bộ khỉ mũi hẹp) không có đuôi. Con người phù hợp với mô tả đó. Do đó, con người cũng là một loài vượn. Tôi là vượn. Bạn là vượn. Mẹ của bạn là vượn. Chúng ta đều là vượn. Để phủ nhận rằng con người là loài vượn, chúng ta sẽ phải phản bác lại định nghĩa của từ vượn đến mức nó sẽ không còn hữu ích trong việc phân loại các loài nữa.

Điều đáng chú ý là con người có liên quan chặt chẽ về mặt di truyền với tinh tinh và bonobos (Tinh tinh lùn) hơn là tinh tinh và bonobos đối với khỉ đột.

Tài liệu từ Wikimedia Commons cho thấy hình ảnh của tất cả các loài vượn lớn còn tồn tại, bao gồm cả con người, tinh tinh, bonobos, hai loài khỉ đột và ba loài đười ươi

Thứ hai, con người không tiến hóa từ bất kỳ loài vượn nào hiện đang tồn tại. Chúng ta không tiến hóa từ tinh tinh, bonobos, khỉ đột, đười ươi hay vượn. Thay vào đó, chúng ta đã tiến hóa từ một tổ tiên chung với tinh tinh và tinh tinh lùn.

Xa hơn nữa, chúng ta đã tiến hóa từ một tổ tiên chung với khỉ đột. Đi xa hơn nữa, chúng ta đã tiến hóa từ một tổ tiên chung với đười ươi. Cuối cùng, thậm chí còn đi xa hơn thế, chúng ta đã tiến hóa từ một tổ tiên chung với tất cả các loài vượn được biết đến. Có nghĩa là, tại một thời điểm nào đó trong quá khứ rất xa, chỉ có một loài vượn còn tồn tại và cuối cùng, tất cả các loài vượn còn sót lại, bao gồm cả con người, tiến hóa từ loài đó. Các loài vượn khác hiện đang tồn tại không phải là tổ tiên của chúng ta; thay vào đó, họ giống như anh em họ của chúng ta hơn.

Biểu đồ cho thấy mối quan hệ tiến hóa của tất cả các loài vượn còn tồn tại. Như bạn có thể thấy, con người tiến hóa từ một tổ tiên chung đã tuyệt chủng với loài vượn – đồng loại của chúng ta; chúng ta đã không tiến hóa từ bất kỳ loài vượn nào hiện đang tồn tại. Tinh tinh cũng không phải là tổ tiên của chúng ta; thay vào đó, họ giống như anh em họ của chúng ta hơn.

Đã làm rõ tất cả những điều trên, hãy để tôi quay lại trả lời câu hỏi chính. Sai lầm trong câu “Tại sao vượn vẫn còn tồn tại?” Phản đối này cho rằng tiến hóa chỉ có một con đường duy nhất và loài đó phải tiến hóa đồng đều. Sự tiến hóa không hoạt động theo cách đó. Các loài không tiến hóa như một các tảng đá nguyên khối; một loài có thể phân chia thành nhiều loài khác nhau, và theo thời gian, những loài này có thể phát triển ngày càng xa nhau. ”Nếu người tiến hóa từ vượn, tại vượn vẫn còn tồn tại?” là bởi vì bạn không phải là người duy nhất có xuất thân từ ông của bạn. Lý do tại sao bộ linh trưởng không tiến hóa thành người là vì chúng thích nghi với môi trường theo cách riêng của chúng, điều này thực sự khác với cách con người thích nghi với môi trường trong suốt lịch sử tiến hóa của chúng ta.

Nhân tiện thì, chắc con khỉ đột này có lẽ cũng đang nghĩ tại sao bạn chưa tiến hóa thành một con khỉ đột đấy?

Theo: QRVN

Leave a comment